ABOUT

NLEN

taxonomie en de classificatie van de mens

taxonomie

CLASSIFICATIE

CLASSIFICATIE BINNEN HET CONSILIUM HUMANUM

 1. Het verzamelen en archiveren van voorwerpen en ideeën over de mens.
 2. Het combineren van de gevonden voorwerpen en ideeën en het rangschikken van deze combinaties in groepen en subgroepen (taxa).
 3. Het ontstaan van een classificatiesysteem door groepen en subgroepen te benoemen en hiërarchisch te ordenen.
 • criteria op grond waarvan de ordening plaatsvindt veranderen;
 • inzichten en uitgangspunten wijzigen;
 • verschillende ordeningen of methodes door elkaar gebruikt worden.

TAXONOMIE AND THE CLASSIFICATION OF MEN

TAXONOMY

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION WITHIN THE CONSILIUM HUMANUM

 1. Collecting and archiving objects and ideas about people.
 2. Combining the found objects and ideas and arranging these combinations into groups and subgroups (taxa).
 3. The emergence of a classification system by naming groups and subgroups and organizing them hierarchically.
 • criteria on the basis of which the organization takes place change;
 • change of insights and assumptions;
 • different arrangements or methods are used interchangeably.